Schriftgröße:

Volksschule – News

Fit 4 future – gibanje i šport [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 22 Januar 2020

U središću našega djelovanja u školi stoju zdravstveni odgoj i prevencija za dobrobit dice. Cilj je, proširiti vidokrug naše dice i tako doprinesti njevoj srićnijoj i zdravijoj budućnosti. Das Sportprojekt unterstützt die bessere Bewältigung des Alltagsstresses, bei dem die Vermittlung positiver Werte und Fähigkeiten schrittweise erfolgt. Gemeinsam mit den KlassenlehrerInnen bietet Rudi Eitelberger einen speziellen Unterricht, […]


Ekskurzija u Beč …..MAK man eben! [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 21 Januar 2020

Einen wunderbar spannenden Vormittag erlebten die Kinder der dritten und vierten Klasse Mitte Dezember. Rudolf Eitelberger- liebevoll unser Judo Rudi genannt- begleitete uns in das Museum der angewandten Kunst. Dieses beeindruckende Haus wurde einst von seinem Vorfahren gegründet und birgt nun zahlreiche Kunst-Stücke. Wie vielfältig Gebrauchskunst zum Thema: „Prost, Mahlzeit!“ sein kann, bestaunten die SchülerInnen […]


Mitmachtheater bei uns in der VS – teater u našoj školi [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 24 Dezember 2019

Pred Božići su dva glumci organisacje „Kinderspiel“ prezentirali teater „Oh (du armer) Tannenbaum“ kod nas u školi. Bio je poseban teater kad su dica morala glumiti sobom. Na početku su dici naučili poznate ali i nepoznate jačke, ke su tribale za predstavu teatra. Neka dica su i smila nešto govoriti. Dici se je jako vidilo […]


Božić – Weihnachten

Veröffentlicht am 23 Dezember 2019

Blažene Božićne svetke i srićno Novo ljeto vam svim skupa želju dica, učiteljice i učitelji osnovne škole Vulkaprodrštof. Die Kinder und das Lehrerteam wünschen allen gesegnete Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr.  


Na pošti – Beim Postpartner [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 17 Dezember 2019

Na koncu tajedna „O pošti“ su se otpravila dica drugoga razreda na poštu na kolodvor, da si sve ča su se naučili u praksi pogledaju.Lipa hvala za zanimljivo peljanje! Dici se je jako vidilo! Im Sachunterricht erfuhren die Kinder der beiden zweiten Klassen Wissenswertes über die Post. Doch wie ein Brief wirklich zu einem anderen […]


Predavanje u knjižnici – Vorlesung in der Bücherei [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 24 Oktober 2019

S velikim veseljem su dica prvoga razreda naše škole pohodila knjižnicu u Željeznu. Autorica  Martina Haring je zaistinu jako motivirano i živo predavala svoju novu knjigu. Dica su smila sudjelivati i su aktivitete i gibanje sobom djelala. Na koncu je Martina Haring jačila lipu jačku, ka je sadržaj knjige još jednoč oslikala. Dici se je […]


Poseban pohod u školi – Hundebesuch in der Volksschule [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 24 Oktober 2019

Prilikom dana očuvanja živin su školari i školarice OŠ Vulkaprodrštof imali čast pohoda Ingride Eitelberger i nje kuckov. Ona je dici dala širok uvid u zadaće i dužnosti kucka. Izvan toga je predstavila, ke zapovidi „Ito“ i „Dixi“ znaju kao provjerni kucki za poiskati ljude ili stvari. Anlässlich des Welttierschutztages durften SchülerInnen der 1. und […]


Prometni odgoj – Ich schau links-rechts-links [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 18 Oktober 2019

Važna tema u okviru prometnoga odgoja je pravilno ponašanje na školskom putu. Na početku školskoga ljeta se dica 1. i 2. razreda skupa policijom vježbaju kako moraju prekoraknuti cestu. Najvažnije je gledati na livo – desno – livo! Naša dica sada znaju, kako moru sigurno dojti k cilju. Im Rahmen der Verkehrserziehung übten die Schülerinnen und […]


Školsko pješačenje – Wandertag in unsere Nachbargemeinde Siegendorf [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 7 Oktober 2019

Sva dica naše škole su pred kratkim imala skupno pišačenje u Cindrofu. Školarice i školari su uživali naturu. Na polovici našega puta je bila skupna južina. Po pauzi na igrališću smo piše išli opet u Vulkaprodrštof. I ako je bilo malo naporno, se je ov izlet svim jako dobro vidio. Die Kinder unserer Volksschule machten sich am 26.September […]


Kod ognjobrancev – Bei der Feuerwehr [Fotogalerie]

Veröffentlicht am 30 September 2019

Petak, 22. septembra su naši četvrti razredi pohodili ognjobranski stan. Onde su je jur čekali nekoliki ognjobranci. Dica su doživila četire interesantne ure, kada su si med drugim i pogledala prostorije, opremu i ognjobranska vozila. Ognjobranci su informirali o različni zadaća društva, kako se ognjobranci boru protiv ognja i kako se gasi oganj. Kod dobre […]